Skip to content

Kan man slette en digital kalender?

Nej, det kan I ikke, men I kan gøre noget, der næsten virker lige så godt. Skriv slettet i klassebetegnelsen under kalenderens indstillinger (nederst på siden) og de vil ikke længere blive vist på det klassetrin, som eleverne kigger under, men ligger under "uden klassetrin" i oversigten.

Feedback and Knowledge Base