Skip to content

Hvordan finder jeg klassens kalendere igen?

Når I har oprettet en kalender, vil I kunne finde den igen ved at logge ind i kalender-værktøjet, klikke på start og derefter kigge under fanebladet "Fortsæt på en kalender"eller "Skolens færdige kalendere". Kalenderne er inddelt efter de klassetrin, som elevernes UNI-Login hører til.

Feedback and Knowledge Base